Meer weten

De projectmanager

Feestbeest.nl

Terug naar de portfolio

Na jaren van zeer snelle en ongecontroleerde groei was het tijd om bij het Feestbeest de online verkoop en bijbehorende back-office systemen te her-definieren. Omdat de webwinkel en bijbehorende infrastructuur niet meer voldeed heeft men de project manager gevraagd de problemen te analyseren en te vertalen naar een nieuwe oplossing.

Om op de toekomst voorbereid te zijn en een verdere groei aan te kunnen zijn de volgende projecten gedefinieerd:

Nieuwe webwinkel
Voor de online verkoop is gekozen voor het platform Magento.
Dit platform is uitermate geschikt door flexibiliteit, compleetheid en mogelijkheden met andere systemen te integreren.
Na een gedegen requirements analyse is de leverancier selectie gestart.

Backoffice systemen
Voor de back-office systemen is gekozen voor Open Bravo ERP. Open Bravo heeft een uitstekende integratie met Magento (en vice versa).

Resultaat
De projectmanager heeft de verschillende leveranciers bij elkaar gebracht en het resultaat is een succesvolle en boven verwachting presterende webwinkel:

De webwinkel presteert boven verwachting en men is klaar voor de toekomst!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de project manager.